Satış Modülü

LIKOM LIKOM
 

Likom PrestoXL Satış Modülülü ile, Satışa sunulan ürünlerin uygun fiyat ve koşullarda müşterilere sunulması, istenen kalitede, kararlaştırılan miktarlarda ve zamanında teslim edilmesi ile ürün pazarı genişletilebilir ve müşteri memnuniyeti artırılabilir

Likom PrestoXL Satış/Pazarlama Yazılımı ile

 • Mevcut ve gelecekte çalışabilecek potansiyel müşterilerin tanımlanması ve bu müşterilere yönelik pazarlama faaliyetlerinin yönetilmesi,
 • Kampanya dönemlerine bağlı olarak özel fiyat, iskonto ve ödeme koşulu listelerinin oluşturulması,
 • Müşterilerden alınan siparişlerin karşılanma durumlarının ayrıntılı olarak izlenmesi,
 • Sipariş ve temin tarihlerine göre satış işlemlerinin otomatik olarak yapılması,
 • Satılan ürünlerin maliyetinin İlk Giren İlk Çıkar (FIFO), Son Giren İlk Çıkar (LIFO), Yürüyen Aritmetik Ağırlıklı Ortalama, Aritmetik Ortalama Maliyet ya da Ay Kapama Maliyet yöntemlerinden biri ile oluşturulması,
 • Satışların satış personeli bazında izlenebilmesi ve satış performansının raporlanması,
 • Mevcut ve potansiyel mal, hizmet ve sabit kıymet tedarikçilerinin; sektörel/bölgesel bazda gruplanabilmesi ve tedarikçi çalışma koşullarının belirlenebilmesi,
 • Mevcut ve potansiyel mal, hizmet ve sabit kıymet tedarikçilerinin hesaplarının TL ve Döviz cinsinden takibi,
 • Mal, hizmet ya da sabit kıymetler için müşterilere özel tekliflerin hazırlanması,
 • Müşterilere sunulan tekliflerin kabulünden sonra otomatik olarak siparişe dönüştürülmesi,
 • Firmanın satışa sunduğu mal ve hizmetler için, tüm müşteriler ya da seçilen müşteri grubu (Örneğin, yurt dışı satışlar) için sınırsız sayıda fiyat, iskonto ve ödeme koşullarını içeren Türk Lirası ya da istenilen Döviz cinsinden fiyat listelerinin oluşturulması,
 • Müşterilerin istenen kriterlere göre değerlendirilmesi, uygun olan/olmayan müşterilerin kara listeden takibinin yapılması,
 • Kampanya dönemlerine ve mal fazlasına bağlı olarak özel fiyat oluşturulması,
 • Verilen tekliflere karşılık ya da doğrudan alınan siparişlerin değerlendirilmesi, kabulü ve istenen tarihlerde belirlenen satış koşullarına uygun satışların izlenmesi,
 • Müşterilerden alınan siparişlerin karşılanma durumlarının ayrıntılı olarak izlenmesi,
 • Sipariş edilme tarihlerine ve termine göre satış işlemlerinin otomatik olarak yapılması,
 • Müşterinin bakiye, sipariş durumu gibi kriterlere göre risk kontrolünün yapılarak yetkili birim tarafından çıkış irsaliyesinin düzenlenmesi,
 • Aynı müşterinin çeşitli sevk adreslerini tanımlayarak bu adresler için sipariş, irsaliye, irsaliyeli fatura düzenlenebilmesi,
 • Depo bazında yetkili kişi tanımlanabilmesi ve tanımlanan yetkili kişi harici işlem yapmanın engellenmesi,
 • Müşterilere sevk edilecek mallar için ilgili depo sorumluları ile koordineli çalışabilme, sevk edilecek malların ve ilgili satış irsaliyelerinin zamanında hazırlanabilmesi,
 • Alınan siparişlerin tümü ile yada parçalı olarak irsaliye yada faturaya aktarılması,
 • Satılan ürünlerin maliyetinin İlk Giren İlk Çıkar (FIFO), Son Giren İlk Çıkar (LIFO), Yürüyen Aritmetik Ağırlıklı Ortalama, Aritmetik Ortalama Maliyet ya da Ay Kapama Maliyet yöntemlerinden biri ile oluşturulması,
 • Satış fiyatlarının istenilen para birimi cinsinden belirlenmesi ve satışların herhangi bir para birimi cinsinden yapılabilmesi,
 • Müşterilerle ilgili her türlü arşivsel ve güncel bilginin tutulabilmesi ve analiz edilebilmesi,
 • Satış iadelerinin takibi,
 • Fiyat farklarının takibi,
 • Alış Faturası, Alış İrsaliyesi gibi satınalma hareketlerinin doğrudan satış hareketlerine aktarılabilmesi,
 • Satış hareketinin, bir sonraki harekete (sipariş, irsaliye, fatura) kullanıcı onayına bağlı olarak istenildiği miktarda aktarılması,
 • Sipariş ve tekliflerin onaylanması,
 • Hızlı satış ekranı ile kullanıcının tanımlayabildiği hareket ekranı üzerinden sıcak satış yapılabilmesi,
 • Yazarkasa modülü ile ödeme kaydedici cihaz üzerinden satış yapılması ve satış sonuçlarının anlık olarak ya da günün sonunda PrestoXL’e aktarılabilmesi,

Satış Modülü Kullanım Avantajları,

 • Potansiyel Müşteri / Müşteri İşlemlerinin İzlenebilmesi
 • Risk Yönetimi,
 • Sipariş Durum Analizleri,
 • Satış Süreçlerinin Etkin Yönetimi,
 • Onay Fonksiyonu,
 • Fiyat Listesi, İskonto Yönetimi,
 • Kampanya Yönetimi
 • Satış Personeli Bazında Takip
 • İşlemlerin Dövizli Takibi

gibi süreçlerin en etkin ve en verimli şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır.

Ürün ve hizmetlerinizin en uygun fiyat kalite uygun zamanda müşterilerinize ulaşması için  geçirilecek tüm süreçleri planlamanızı ve yönetmenizi sağlar.

Mevcut ve gelecekte çalışılabilecek potansiyel müşterilerin tanımlanması ve bu müşterilere yönelik pazarlama faliyetlerinin en hızlı şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır.

Satış Modülü Yazılımı hakkında
daha fazla bilgi almak için bize ulaşın!