Satın Alma Yazılımı

LIKOM LIKOM
 

Presto XL Satın Alma Yazılımı

Likom Presto XL Satın Alma Yazılımı ile değişik birimler tarafından talep edilen ham madde, malzeme, ürün, hizmet ve sabit kıymetlere ait satın alma taleplerinin bölümler bazında oluşturularak izlenmesi, alınan tekliflerin ve verilen siparişlerin anlık değerlendirilmesi ile etkin kaynak kullanımı sağlanarak maliyetlerin en aza indirgenmesi sağlanır. Bağlantılı belge yapısı ve onay mekanizmaları sayesinde tüm süreç kontrol altında tutularak takibi kolayca yapılabilir. Kişiselleştirebilir hareket ve liste ekranları ile gelişmiş raporlar kullanıcıların ihtiyaç duydukları analizleri en verimli şekilde yapabilmesine olanak tanır.

Likom Presto XL Satın Alma Yazılımı, işletmenin tüm satın alma sürecinin diğer süreçler ile entegre bir şekilde yönetilebilmesine imkan verir. Veri doğruluğu ve erişiminde kolaylık sağladığı için işletme içerisinde satın alma sürecinde doğabilecek aksaklıklar en düşük seviyeye indirilerek müşteri memnuniyetinde artış sağlanır.

Likom Presto XL Satın Alma Yazılımı ile;

 • Bölümlerin ihtiyacı olan kalemlerin tedarik edilmesi için satınalma taleplerinin oluşturulması,
 • Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Talep, Teklif ve siparişlerin onay mekanizmaları ile yürütülmesi ve satın alma hareketinin bir sonraki harekete (sipariş, irsaliye, fatura) istenildiği miktarda aktarılması,
 • Verilen, karşılanan ve kısmi karşılanan satın alma siparişlerine ait ayrıntılı sorgulamalar yaparak, istenilen ayrıntıda yönetim raporlarının alınması,
 • Tüm satın alma faaliyetlerinin ilgili satın alma personeli bazında izlenebilmesi

işlemlerinin en etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır.

Likom Presto XL Satın Alma Yönetimi Yazılımı Avantajları

 • Malzemelerin satın alma talep aşamasından itibaren teklif, sipariş, irsaliye ve faturalaşmasını içeren tüm süreçlerini detaylı olarak izleyebilir ve bu belgelerin sonraki aşamaya dönüştürülmesini kolaylıkla sağlayabilirsiniz.
 • Tek tek talep formları oluşturabilmenin yanı sıra birbirleri ile bağlantılı toplu talep belgeleri oluşturabilir, tek tek veya topluca onay verebilirsiniz.
 • Onay mekanizması oluşturarak talep, teklif, sipariş onaylayarak işleme alabilir, herhangi bir aşamada onay verildiği takdirde sonraki aşamaya geçişi otomatikleştirebilirsiniz.
 • Taleplerin ve siparişlerin karşılanma veya gecikme durumlarını takip ederek süreci kontrol altında tutup gerekli aksiyonları alabilirsiniz.
 • Minimum, maksimum ve optimum sipariş edilme miktarları belirleyebilir ve oluşan siparişlerin bu kriterler kapsamında kontrol edilmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca stok durumlarına göre (asgari durumları, depodaki miktarları, sipariş edilme seviyeleri) otomatik talep ve sipariş oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.
 • Satın alma hareketlerinin doğrudan satış irsaliyesi ya da satış faturasına aktarılabilmesi, alınan tekliflerin birden fazla satın alma hareketine aktarılabilmesi gibi özellikler sayesinde süreçlerinize en uygun şekilde uyarlama yapabilirsiniz.
 • Bağlantılı yapılan hareketler sayesinde verilen siparişlerin teslim alınması aşamasında miktar ve ödeme bilgilerinin otomatik olarak oluşmasını sağlayarak kullanıcı kaynaklı hataları azaltabilirsiniz.
 • Malzeme İhtiyaç Planlama Listelerine bağlı olarak tededikçilere verilecek sipariş miktarlarını çıkarabilir ve yapılan planları hızlıca faaliyete geçirebilirsiniz.

Satın Alma Yazılımı Yazılımı hakkında
daha fazla bilgi almak için bize ulaşın!