GUSTO ERP

Orta ölçekli işletmeler için geniş kapsamlı, esnek ve uyarlanabilir ERP yazılımı.

LiKOM LiKOM GUSTO
 

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.

Gusto ERP ölçeklenebilir, özelleştirilebilir ve uyarlanabilir yapısı ile verimliliği artırır. Likom Gusto ERP, ulusal ve uluslararası Muhasebe Standartlarına uygun güçlü yapısı ve tam entegrasyon ile çalışan modülleriyle; Satın alma, Satış/Pazarlama, Stok Yönetimi, Üretim Planlama, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Finans Yönetimi bölümlerinin tüm işlemlerinin hızlı ve kolay gerçekleştirilmesini sağlar.

Esnek, kullanımı ve öğrenimi kolay, güvenilir bir yönetim aracı olan Likom Gusto ERP, en yaygın ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri (Microsoft SQL, Oracle) ile çalışmaktadır. Tüm iş süreçlerini karşılamanın yanı sıra birden çok döviz ve dilde çalışması ile küresel ölçekte çalışan şirketler için etkin ERP çözümüdür.

Gusto ERP’nin Genel Özellikleri

  • Esnek Yapı Desteği ile Kullanıcıya Özel Bir Yazılım
  • Likom Gusto istemci/sunucu mimaride, MS-SQL ve Oracle İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi’nde çalışmakta ve veri tabanına doğrudan erişim özelliği taşımaktadır.
  • Birden fazla sunucu üzerinde bulunan veriler ortak bir alanda çalıştırılabilir.
  • Likom Gusto'nun Esnek Yapı Desteği sayesinde kullanıcı ihtiyaçları tam olarak karşılanabilir.
  • Bütün kartlarda (modüllerde) kodlar aktif/pasif olarak tanımlanabilir ve bu şekilde izlenmesi istenmeyen kodlar uygulamadan kaldırılabilir.
  • Bütün modüllerin kart, hareket ve fiş başlıklarında, kullanıcı tanımlı alanlar, notlar, ek alanlar ve işaretler bulunur.
  • Likom Gusto'nun bütün ekranlarında anında (online) yardım pencereleri bulunur.
  • Farklı yazılımlar ile tam entegrasyon sağlayarak, sağlıklı bir şekilde veri akışı gerçekleştirilir.

Tüm firma bilgilerinin yerel para birimi dışında herhangi bir para birimi ile de takip edilmesine ve raporlanmasına olanak sağlar. Kullanıcı, finansal analizlerini daha verimli yapabilir ve döviz bazındaki durumunu görmek için uzun süren raporlama işlemleriyle vakit kaybetmez.

Tüm firma bilgilerinin yerel para birimi dışında herhangi bir para birimi ile de takip edilmesine ve raporlanmasına olanak sağlar. Kullanıcı, finansal analizlerini daha verimli yapabilir ve döviz bazındaki durumunu görmek için uzun süren raporlama işlemleriyle vakit kaybetmez. Tüm firma bilgilerinin yerel para birimi dışında herhangi bir para birimi ile de takip edilmesine ve raporlanmasına olanak sağlar. Kullanıcı, finansal analizlerini daha verimli yapabilir ve döviz bazındaki durumunu görmek için uzun süren raporlama işlemleriyle vakit kaybetmez.

Tüm firma bilgilerinin yerel para birimi dışında herhangi bir para birimi ile de takip edilmesine ve raporlanmasına olanak sağlar. Kullanıcı, finansal analizlerini daha verimli yapabilir ve döviz bazındaki durumunu görmek için uzun süren raporlama işlemleriyle vakit kaybetmez.

Kullanım Avantajları

Karar vermek, işletme faaliyetlerinin başarıyla yürütülebilmesi için alternatif uygulamaların saptanmasıyla birlikte aralarından duruma ve çözüme en uygun olanının seçilmesidir. Alternatiflerin belirlenmesi ve uygun olanın seçimi aşamasında, işletme içi ve işletme dışı tüm faktörlerin mümkün olduğunca eksiksiz bilinmesi gereklidir. Yöneticiler durumu etkileyen faktörler hakkında eksik bilgiye sahip olduklarında, kararlarını çoğu zaman belirsizlik ortamında vermek zorunda kalırlar ve bu yönetim kararları belirsizlik düzeyiyle doğru orantılı bir risk taşır. Belirsizliği azaltan bilgi arttıkça, alınan risk de azalır. Artık daha az risk ve başarılı çözümler için bilgi kaynağınız GUSTO ERP sizinle..

Türk ekonomisinin dışa açılmasına paralel olarak artan iç ve dış rekabet, firmaları kaynak kullanımında etkinliği arttıracak, maliyeti ve kaliteyi kontrol altında tutacak, daha fazla müşteri memnuniyeti sağlayacak önlemler almaya zorlamaktadır. Bir yandan verilen hizmet kalitesinin arttırılması gerekirken, diğer yandan ürün ömürleri ve satış miktarları, teknolojideki hızlı değişim nedeniyle, her geçen gün daha da daralmaktadır. Sürekli değişim halindeki bu ortamda rekabet gücünü korumanın tek yolu, firmaların tüm faaliyet alanlarını destekleyen güçlü ve esnek Bilgi Teknolojisi ürünlerinden yararlanmalarıdır. Kullanım kolaylığı sayesinde firmanızın her seviyedeki çalışanlarının bilgi teknolojisinin sunduğu olanaklardan yararlanmasını sağlamaktadır. Türkiye’deki genel muhasebe uygulamalarına uygun güçlü ve esnek finans yapısı ve bu modül ile tam entegre çalışan modülleriyle, ticaret, sanayi ve hizmet sektöründe işlerin yapılmasında, mevcut durumun gösterilmesinde ve karar vermede kullanılır.

Firmanızın Satın alma, Satış/Pazarlama, Stok, Üretim, İnsan Kaynakları ve Finans birimleri ile ilgili tüm işlemler gerçekleştirilirken, aynı zamanda tüm bu işlemler ayrı ayrı ya da bir bütün olarak izlenebilmekte, gerekli müdahaleler anında yapılabilmekte ve alınması gereken kararlarda ihtiyaç duyulan bilgilere anında ulaşılabilmektedir. İşlemler programda gerçekleştirilirken, yasal ve yönetimsel kayıtların istenildiği gibi oluşması sağlanabilir, bu sayede mali tablolar ve yönetimsel raporlar kolaylıkla isteğe göre tanımlanıp alınabilir. Aynı zamanda, dış dünya ile olan her türlü haberleşmelerde ve belge alışverişlerinde doğrudan “e-mail” gönderebilir ya da EDI kullanılıyorsa program ile ara yüzü kolaylıkla oluşturarak belgeler doğrudan gönderilebilir ve alınabilir. Sonuç olarak, firmanın yönetiminde bilgi teknolojisinin sunduğu tüm olanakların kullanılması sağlanmaktadır. Bu sayede, işlerin daha kolay, istenilen hızda ve en az hata ile yapılması ve yönetilmesi mümkün olmaktadır.

GUSTO ERP Yazılımı hakkında
daha fazla bilgi almak için bize ulaşın!