Stok Yönetimi

LIKOM LIKOM
 

Likom PrestoXL Stok Yönetimi Yazılımı; ürün, ara ürün ve malzeme stoklarını, planlanan seviyelerde tutup, stok devir hızlarını sürekli izleyerek, maliyetleri en aza indirirken aynı zamanda yetersiz stok problemlerini ortadan kaldırır.

 • Anlık stok miktarları izlenebilir, çoklu depo yönetimi ile lokasyon bazlı malzeme takipleri yapılabilir.
 • Ayrıntılı depo yönetimi sayesinde depolar ve bulundukları yerler bazında stoklar izlenir. Aynı stok hareketinde tek depoya veya birden fazla depoya ürün giriş-çıkış işlemleri yapılabilir.
 • Stok seviyeleri birden fazla birim üzerinden takip edilebilir, birim dönüşüm hesaplamaları sabit ya da serbest olarak yapılabilir.
 • Ticari malların tedarikçilerden temininin ve müşteriye sevkinin; istenilen zaman ve miktarlarda sağlanması ve izlenebilir.
 • Temel özellikleri benzer olan stoklar izleme kodları yardımıyla takip edilebilir. (parça takibinin yapılması)
 • Emniyet stoğu takibi, stokların stok kartından ya da depo kartından asgari-azami stok seviyesi kontrolü yapılabilir.
 • Seri/Lot Numarası bazında parça takibi, garanti süresi takibi, son kullanım tarihi ve üretim tarihi takibi yapılabilir.
 • Masraf ve iskontoların stok kalemlerine otomatik olarak yansıması, masraf dağılımlarının miktara/tutara göre yapılabilmesi,

Ayrıca,

 • Tüm stoklar için temin yerleri, üretici kodları, barkod ve birden fazla birim tanımlanabilmesi,
 • Hammadde, yarı mamul, mamul, ticari mal ve malzeme giriş-çıkış işlemlerinin ayrıntılı olarak gerçekleştirilmesi ve izlenmesi,
 • Tedarikçiler tarafından sevk edilen hammadde, ticari mal ve malzemelerin depolara yerleştirilmesi ve izlenmesi,
 • Üretilen ürün ve yarı mamullerin depolara yerleştirilmesi ve izlenmesi,
 • Aynı stok hareketinde tek depoya veya birden fazla depoya ürün giriş-çıkış işlemlerinin yapılması,
 • Depolardaki mevcut stokların takibi, periyodik veya yılsonu sayımlarının kolaylaştırılması,
 • Emniyet stoğu takibi, stokların stok kartından ya da depo kartından asgari-azami stok seviyesi kontrolünün yapılması,
 • Otomatik depo sayım farkı işlemlerinin yapılması,
 • Depolar arası stok hareketlerinin yönetimi ve izlenmesi,
 • Depolardan üretime tek tek ya da toplu hammadde, malzeme ve yarı mamullerin çıkışlarının takibi,
 • Ürünlerin müşterilere kararlaştırılan zamanında ve istenen miktarlarda sevk edilmesi,
 • Normal mal alım-satımı dışında teşvikli ve teşviksiz ithalattan gelen/giden mal sevkiyatları ile konsinye mal sevkiyatlarının ayrı yapılması,
 • Stoklara seri/lot numaraları verilmesi ve tüm işlemlerin seri/lot numaraları ayrıntısında yapılması,
 • Stok maliyetlerinin; Aritmetik Ortalama, Aylık Aritmetik Ortalama, Yürüyen Ağırlıklı Aritmetik Ortalama Maliyet, Ay Kapama Maliyet yöntemlerine göre ayrıntılı ve güncel olarak hesaplanması ve izlenmesi,
 • Masraf ve iskontoların stok kalemlerine otomatik olarak yansıması, masraf dağılımlarının miktara/tutara göre yapılabilmesi,
 • Giriş-çıkış işlemlerinin TL ya da istenilen döviz cinslerine göre yapılarak, istenilen raporların alınabilmesi,
 • Dinamik Kod yardımıyla stoğun temel özelliklerinin üst grupta toplanarak, ilave özelliklerin hareket ekranında belirlenmesi ve stok kartının otomatik oluşturulması,
 • Stok ömrünün kontrol edilebilmesi,
 • Stoklara birim fiyat formülü tanımlanması ve hareket sırasında otomatik olarak birim fiyatın hesaplatılabilmesi,
 • Durağan stok raporlarının alınması,
 • Stok devir hızının raporlanması,
 • Depozitolu ürün takibinin yapılabilmesi,
 • Set tanımları ve set olarak stok takibinin yapılması,
 • El Terminali Modülü ile barkod entegrasyonunun yapılması
 • Mal alış, sıcak satış, depo transferi, sevkiyat gibi uygulama alanlarında, tanımlanan barkod formatlarının okutularak hızlı ve hatasız biçimde hareket girişlerinin yapılması,

işlemlerinin en etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır.

PrestoXL Seri/Lot Yönetimi ile,

 • Stoklara Seri/Lot Numarası atayarak satış öncesi ve sonrası izlenebilirlik yeteneklerini arttırabilir,
 • Seri/Lot Numarası bazında değişen ürün özelliklerini esnek tanımlı kategoriler üzerinden değerlendirip raporlayabilir,
 • Seri/Lot numaraları bazında garanti süresi takibi, son kullanım tarihi takibi,üretim tarihi takibi yapılabilir,

DİNAMİK ÜRÜN YÖNETİMİ

PrestoXL Dinamik Ürün Yönetimi Yazılımı ile, stoklara ait değişken özellikleri (en, boy, kalite, yoğunluk vb) Dinamik Özellik olarak tanımlanarak kod açma gereksinimi minimize edilir, ürün dinamik özellikleri ile değişik özellikteki ürünler ana ürün üzerinden ya da ayrıntı bazıda analiz edilebilir

Dinamik Kod : Stok takip üreçlerinin daha kolay ve kısa sürede oluşturulmasına ve planlanmasına imkân verir. Stok yapısına uygun oluşturulmuş dinamik kod tanımlaması ile işletmenin stok ve üretim takibini önemli oranda kolaylaştırır, aşağıdaki işlemler sayesinde olası yanlışların önüne geçer:

 • Renk, model, tip boyutunda tanımlar yapılarak, ayrı kartlar açmadan, kolaylıkla birçok stok kartı yaratılabilir
 • Hareket ekranları üzerinde stok kartı oluşturulabilir

Stok Yönetimi Yazılımı hakkında
daha fazla bilgi almak için bize ulaşın!