Finans Yazılımı Modülü

LIKOM LIKOM
 

Likom PrestoXL Finans Yönetimi Yazılımı

Likom PrestoXL Finans Yönetimi Yazılımı ile Banka, Kasa hareketlerinden, çek ve senet hareketlerine, nakdi kredilerden gayri nakdi kredilere, beklenen tahsilat ve ödemelerden teminat mektuplarına, ayrıntılı cari risk, kur farkı ve fiyat farkı hesaplanmasına kadar finansa ait tüm işlemlerin anlık takibi sağlanır. Böylece müşterilerinizin, satıcılarımızın ve iş ortaklarınızın firmanızla olan finansal süreçlerinde doğru ve gerçek analizlere ulaşılır.

Likom PrestoXL Borç/Alacak Eşleme Yazılımı ile, Borçların ve alacak hareketlerinin hangi borç ve alacak hareketi ile eşlendiği belirlenerek ödemelerin zamanında ve doğru yapılması, tahsilatların takip edilmesi, kur farkı ve vade farklarının her bir borç/alacak hareketi bazında hesaplanması ile firmanın diğer firmalar ile olan ilişkileri daha etkin gerçekleştirilir.

Likom PrestoXL Finans Yönetimi Yazılımı ile;

  Muhasebeden bağımsız kasa banka tanımları,
 • Günlük kasa limiti tanımları, Toplu çek senet işlemleri, Otomatik kur farkı hesaplamaları, Alınan ve Verilen Fiyat farkı faturalarının düzenlenmesi, Faturalarda tevkifat ve kesinti uygulamaları, Müşteri kredi ve risk limiti izleme işlemleri, Banka kredi işlemleri ve kredi takibi, Ödeme ve tahsilat planlarının oluşturulması

işlemlerinin en etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır.

Likom PrestoXL Borç Alacak Eşleme Yönetimi Yazılımı ile Borç ve Alacakların takip edilerek ödeme ve tahsilatların zamanında ve doğru yapılması ve firmalar arası ticari ilişkilerin daha etkin gerçekleştirilmesi sağlanır.

Faturalar işlenirken ve ödemeler/tahsilatlar yapılırken güncellenen cari ve diğer hesaplar yanında bu hesaplara bağlı kalan açık belgeler de kapatılarak, yapılan ödeme ve tahsilatların hangi borç ve alacaklara karşılık olduğu işlenir ve takip edilir. Bu sayede belgeler bazında borç ve alacakların takip ve kontrol edilmesi mümkün olur.

Likom PrestoXL Borç Alacak Eşleme Yönetimi Yazılımı ile;

 • Cari bazlı bakiye kontrolü,
 • Yönetim Karar Destek Raporlarını ile zamana yayılmış olan borç ve alacakların izlenmesi ve eldeki öz kaynakların mevcut borç ve alacak durumuna göre eritilerek yeterliiğininin analiz edilmesi,
 • Ödeme veya tahsilatlara aynı ekrandan erişim,
 • Ödeme veya tahsilatların birden fazla belgeyle kısmen veya tamamen kapatılması,
 • Belge bazlı eşlemelerin yapılması,
 • Fifo yöntemi ile toplu olarak eşlemelerin yapılması,
 • Kur farkı hesaplamalarının tek ekrandan yapılması,

işlemlerinin en etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır.

Likom PrestoXL Finans Yönetimi Yazılımı Avantajları

 • Müşteri risklerini ve kredi limitlerini detaylı olarak izleyebilirsiniz.
 • Müşteriler ile kararlaştırılan ödeme şekillerine göre, satış fatura tahsilatlarının TL, USD, EURO ya da başka bir para birimi cinsinden nakit olarak ya da banka havalesi ile yapılmasını sağlayabilirsiniz.
 • Müşteriler ile kararlaştırılan ödeme şekillerine göre, satış fatura tahsilatlarının çek ya da senet ile alınmasını sağlayabilirsiniz.
 • Satıcılar ile kararlaştırılan ödeme şekillerine göre, alış fatura ödemelerinin çek ya da senet ile yapılmasını sağlayabilirsiniz.
 • Satıcılar ile kararlaştırılan ödeme şekillerine göre alış fatura ödemelerinin TL, USD, EURO ya da başka bir para birimi cinsinden nakit olarak ya da banka havalesi ile yapılmasını sağlayabilirsiniz.
 • Cari hesaplarda tanımlanan kriterlere göre uyarı mesajları ya da hareket engelleme işlemlerinin yapılmasını sağlayabilirsiniz.
 • Birden fazla kasa tanımı yapabilirsiniz,
 • Muhasebeden bağımsız kasa tanımlamaları yapabilirsiniz.
 • Kasa Hareketlerine göre (Borç/Alacak) kasa fişi içindeyken dekont ya da makbuz dökümü alabilirsiniz.
 • Kasa hareketlerini muavin bazda izleyebilirsiniz
 • Tüm kasaları dönemsel bazda izleyebilirsiniz.
 • Kasalardaki nakit paranın takibini, icmallerin
 • oluşturularak sorumlu personel bazında kontrollerin yapılmasını sağlayabilirsiniz.
 • Kasaların günlük limitlerinin belirleyerek ve o limitler dahilinde hareketlerin yapılmasını sağlayabilirsiniz,
 • Çek senet portföy kasalarını tanımlayabilir ve bu portföy kasalarına özgü ayrı ayrı muhasebe entegrasyon tanımlarını yapabilirsiniz.
 • Alınan çeklerin ve senetlerin tutulduğu kasaları ve bunların sorumlularını takip edebilirsiniz.
 • Bordro ile çek giriş ve çıkış işlemlerini yapabilirsiniz.
 • Çek-Senet Hareketlerinin takibini yapabilirsiniz.
 • Dövizli çek/senet işlemlerinde otomatik kur farkı uygulayabilirsiniz.
 • Carilere vade farkı hesaplaması yapabilirsiniz.
 • Fiyat farkı faturaları oluşturabilirsiniz,
 • Faturada Tevkifat uygulamalarını kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
 • Toplu çek senet girişleri ile hızlı ve pratik giriş yapabilirsiniz.
 • Toplu olarak çek senet durum değişikliklerini yapabilirsiniz,
 • Banka işlemlerinde para çekme-yatırma, havale gönderme-alma, virman ve borç/alacak dekontları düzenleyebilirsiniz.
 • Bankalardaki vadeli ve vadesiz mevduat hesaplarının takibini yapabilirsiniz.
 • Beklenen tahsilat ve ödemelerin takibini yapabilirsiniz.
 • Banka kredi süreçlerinizi yönetebilirsiniz.
 • Bankalar ile kredi almak amacıyla yapılan sözleşmelerin ve şartlarının takibini sağlayabilirsiniz.
 • Bankalardan alınan Nakdi kredilerin takibi, beklenen anapara, faiz, vergi ve diğer geri ödemelerin hesaplanması ve takibi, gayri nakdi kredilerin takibini yapabilirsiniz.
 • Banka hesap izleme seçeneği ile banka hareketleri ve bunlara bağlı belgelerin ayrıntılı olarak sorgulayabilirsiniz.
 • Banka maaş ve ikramiye formatları ile tek tuşla bankaya bildirimini yapabilirsiniz.
 • Verilen çek ve senetleri detaylı olarak takip edebilirsiniz.
 • Çek senet raporlarının tarihsel bazda alabilirsiniz.
 • Genel Virman işlemi toplu ödeme ve tahsilatları yapabilirsiniz.
 • Beklenen Tahsilatlar / Ödemeler ile şirket nakit akış işlemlerinin takibini yapabilirsiniz.
 • Beklenen Tahsilatlar / Ödemeleri yapılan tahsilat ve ödeme belgeleri ile kapatabilirsiniz.
 • Geçici, kesin ya da verilen avans karşılığı alınan teminat mektuplarının takibini yapabilirsiniz.
 • Geçici, kesin ya da alınan avans karşılığı verilen teminat mektuplarının takibini yapabilirsiniz.
 • Verilen teminat mektupları için ilgili bankalara ödenen komisyon ve vergi hesaplamalarını yapabilirsiniz.
 • Geçmişe yönelik kayıtların değiştirilmesi ya da silinmesini engelleyebilirsiniz.
 • Tüm finansal belgeleri toplu olarak pratik bir şekilde muhasebeye kaydedebilirsiniz.

Likom PrestoXL Borç Alacak Yönetimi Yazılımı Avantajları

 • Ödeme ve tahsilat planlarının oluşturabilirsiniz.
 • Satılan ürün, ticari mal, hizmet ve sabit kıymetlere ait faturaların oluşturulması, müşterilere gönderilmesi ve tahsilat tarihlerinin takibi, vadesi gelen satış faturalarının belirlenmesi işlemlerini yapabilirsiniz.
 • İade edilen ham madde, malzeme, ticari mal ya da sabit kıymetlere ait iade faturalarının oluşturulması, satıcılara gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
 • Satın alınan ham madde, malzeme, ticari mal, hizmet ya da sabit kıymetlere ait alım faturalarının ve ödeme tarihlerinin izlenmesi ve vadesi gelen satıcı faturalarının belirlenmesi işlemlerini yapabilirsiniz.
 • Müşterilerden alınan tahsilatların ilgili satış faturaları ile eşleştirilerek tahsilatı yapılan faturaların kapatılmasını sağlayabilirsiniz.
 • Satıcılardan alınan tahsilatların ilgili iade faturaları ile eşleştirilerek iade faturalarının kapatılmasını sağlayabilirsiniz.
 • Bir alacak belgesinin yapılan birden çok tahsilat ile kısmen ya da tam olarak kapatılmasını sağlayabilirsiniz.
 • Satıcılara yapılan ödemelerin satıcılardan alınan ilgili faturalar ile eşleştirilerek ödemesi yapılan faturaların kapatılmasını sağlayabilirsiniz.
 • Müşterilere yapılan ödemelerin ilgili satış iade faturaları ile eşleştirilerek iade faturalarının kapatılmasını sağlayabilirsiniz.
 • Bir borç belgesinin yapılan birden çok ödeme ile kısmen ya da tam olarak kapatılmasını sağlayabilirsiniz.
 • Borçların ve alacakların belirtilen belge ve ödeme/tahsilat çeşitleri için FIFO yöntemiyle otomatik olarak topluca eşleyebilirsiniz.

Finans Yazılımı Modülü Yazılımı hakkında
daha fazla bilgi almak için bize ulaşın!