Personel Yönetimi Modülü

LIKOM LIKOM
 

Personel Yönetimi Modülü

Likom PrestoXL Personel Yönetimi yazılımı ile personelin sicil bilgilerini ve özlük haklarını ayrıntılı olarak takip edebiliriniz. Maaş, ikramiye, fark, kidem-ihbar ve harcirah tahakkuklarını yaparak, ödenecek tutarları bankaya otomatik transfer edebilirsiniz. Personelin maaşına ve diğer özlük haklarına baz teşkil eden ek gelirleri ,ek kesintileri ve diğer yasal hakları belirleyebilirsiniz.

Her Daim Güncel Mevzuata Uygun

Likom PrestoXL Personel Yönetimi Modülü, değişen gereksinimlere ve yasal mevzuatlara göre sürekli geliştirilip güncellenmektedir. Aynı zamanda, her yıl düzenlenen SGK Mevzuatına göre Yasal Tanımları manuel tanımlamak artık çok geride kaldı. Likom PrestoXL ERP Yazılımı içerisinde yasal tanımları otomatik olarak güncellenebilmektedir.

Kolay Sicil ve Bordro Yönetimi

Personel puantaj ve tahakkuk işlemlerinin işyeri bazında ayrı ayrı yapılabilmesi ve personelin maaşına ve diğer özlük haklarına baz teşkil eden gelirlerinin, kesintilerinin ve diğer yasal haklarının belirlenebilmesi işlemlerini en verimli şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

PDKS ile entegre çalışma avantajı sayesinde çok hızlı, doğru ve güvenilir puantaj ve maaş hesabı yapabiliyor olmaları iş gücü kaybını minimum seviyelere indirebilirsiniz.

BES/Otomatik Katılım Uyumluluğu

Personellerin bes katılım payları otomatik hesaplanarak tüm sigorta şirketleri için tahsilat ve üretim dosyası oluşturabilirsiniz. Bes’e katılım, çayma, dondurma işlemlerini eksiksiz gerçekleştirebilirsiniz.

Entegre Yapısı Sayesinde İs Gücünde Tasarruf

Likom PrestoXL Personel Yönetimi Yazılımı ile, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, E-Bildirge İşe Giriş, E-Bildirge İşten Çıkış, SGK Sigortalı Adres Güncelleme Ekranlarıyla Entegre olarak personel bilgilerini güncelleyebilir portala otomatik olarak giriş yapabilirsiniz.

Personel Yönetimi Modülü Yazılımı hakkında
daha fazla bilgi almak için bize ulaşın!