e-Çözümler

LiKOM
LiKOM XL
LiKOM XL

e-Müstahsil Makbuzu Yazılımı

e-Müstahsil Makbuzu, tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak, kağıt müstahsil makbuzu ile aynı hukuki değerlere sahip olan elektronik belgedir.

Likom e-Müstahsil Makbuzu Yazılımı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda müstahsil makbuzları oluşturulabilir, imzalanarak kaydedilebilir, saklanabilir ve ibraz edilebilir.

Kimler kullanmalıdır?

  • Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 01.01.2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e- Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.
  • E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunludur.

Likom Gusto e-Müstahsil Yazılımı Avantajları

Elektronik arşivleme ile veri güvenliğini sağlayabilir ve geçmiş kayıtlarınıza kolayca erişebilir, kağıt saklama gereksiniminden kurtulursunuz.

Mevzuata uyum zorunluluğu sebebiyle ortaya çıkan usulsüzlük cezalarının önüne geçer ve kağıt müstahsil makbuzu maliyetinden kurtulursunuz.

e-posta olarak göndererek makbuz gönderim sürecinde zaman kazanabilir ve ödeme sürecini hızlandırabilirsiniz.

Kağıt kullanımınızı azaltarak maliyetlerinizi düşürürken doğaya faydalı olabilirsiniz.

e-Müstahsil Makbuzu Yazılımı hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşın!