e-Çözümler

LiKOM
LiKOM XL
LiKOM XL

e-Defter Yazılımı

e-Defter , kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve kebir(büyük) defterin elektronik ortamda hazırlanarak mali mühür ile imzalandıktan sonra beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı’na verildiği sistemdir. e-Defter ile , defterlerinizi daha hızlı ve güvenli bir şekilde hazırlayıp beyan edebilirsiniz.
e-Defter uygulaması için kullanılacak yazılımın Gelir İdaresi Başkanlığı’nca onaylanmış ve Uyumlu yazılımlar sayfasında yer alan bir yazılım olması gerekmektedir. Likom Yazılım e-Defter Uygulaması da Gelir İdaresi Başkanlığı’nca onaylanmış bir yazılımdır.

Genel Muhasebe Yazılımının ayrılmaz bir parçası olan yasal defterlerin elektronik ortamda verilmesini sağlayan Likom Yazılım E-Defter Uygulaması , PASS/Garanti kapsamındaki Likom Presto serisi (Presto Mali Müşavir Plus , Presto Plus , Presto XL) müşterilerimizin ve Yazılım Güncelleme Sözleşmesi/Garanti kapsamındaki Likom Gusto ERP müşterilerimizin lisanslarına ücretsiz olarak eklenmektedir.

Kimler kullanmalıdır?

  • e-Fatura uygulamasını kullanma zorunluluğu bulunan mükellefler e-Defter kullanmak zorundadır
  • Türk Ticaret Kanununun 397'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi şirketler e-Defter kullanmak zorundandır
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlar isteğe bağlı olarak kullanabilir

e-Defter beratlarının sisteme yükleme zamanı nedir?

  • İlgili ayı takip eden 3'üncü ayın sonuna kadar yüklenmelidir
  • Geçici vergi dönemlerine ait ayların e-defter beratları geçici vergi beyannamesinin verildiği ay sonuna kadar yüklenmelidir

e-Defterleri özel entegratörler imzalayabilecek olup , e-Defterlerin özel entegratörlerde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 01.01.2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur.

Likom Gusto e-Defter Yazılımı Avantajları

Defterin sayfa sayısı kadar kağıt bastırma ve notere tasdikletme masrafından kurtulursunuz. Maliyetleri azaltırken , doğaya da fayda sağlarsınız.

Mali mühürle imzalanmış defterlerinizin veri güvenliğini sağlarken geçmiş kayıtlarınıza da kolayca erişebilirsiniz. Portal üzerinden de, yükledğiniz beratları anında indirebilir , ibraz edebilirsiniz.

e-Defter ile defterlerinizin kağıt çıktısını almanıza gerek olmadığı için defter bastırma ve saklama sıkıntısından kurtulursunuz.

PASS/Yazılım Güncelleme Sözleşmesi kapsamındaki müşterilerimize ücretsiz olarak sunduğumuz yazılımımız ile siz de hemen e-Defter’e geçebilirsiniz.

e-Defter Yazılımı hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşın!